696 Sayılı Khk Kapsamında Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirileceklere İlişkin Duyuru

Defterdarlığımız Merkez ve İlçe birimlerinde Hizmet Alım Sözleşmeleri kapsamında çalışmakta olup, 696 -sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince Sürekli İşçi kadrosuna geçirilmek üzere başvuruda bulunanların, gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti amacıyla oluşturulan Komisyon tarafından yapılan Ön İnceleme ile Esas İnceleme sonucunda aşağıda belirtilenlerin başvuru şartlarını taşıdığının tespit edildiği ilanen duyurulur.

   Adı Soyadı                                                   Çalıştığı Birim

1- Hatice GÜLBAHAR                                Personel Müdürlüğü

2-Yadikar (ŞAN) KAPLAN                       Personel Müdürlüğü

3- Fatma ULAŞ                                               Düzce Vergi Dairesi Müdürlüğü

4- Emine YILDIRIM                                      Akçakoca Vergi Dairesi Müdürlüğü

atamaya_iliskin_esaslar