Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyonu:

Maliye politikasını katılımcı bir anlayışla geliştirmek, uygulamak ve izlemek​.​​​​

​​​​​​Hazine ve Maliye Bakanlığı Vizyonu:

Güçlü ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı büyüme ortamını desteklemek üzere;

✓​ Mali disiplinden taviz vermeyen,
✓ Mali​ yüklerin seviyesi ve dağılımında adalet içinde optimali gözeten,
✓ Kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran,​

✓ Nitelikli insan kaynağına sahip, bilişim teknolojilerini etkin ​kullanan,

✓​ Saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alan,

yenilikçi ve öncü bir Bakanlık olmak.​

 

Düzce Defterdarlığı Misyonu:

Maliye politikasını katılımcı bir anlayışla geliştirerek uygulamak, etkili bir personel politikası ile Kamunun gelirlerini toplayarak harcamalarını gerçekleştirmek ve Devlet Muhasebesini tutarak saymanlık hizmetlerini yürütmek ve Devletin Hukuk danışmanlığı hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek.

 

Düzce Defterdarlığı Vizyonu:

Büyüme ortamının desteklenerek toplumsal refahın arttırılmasını sağlamak amacıyla öngörülen gelirleri yasalara uygun olarak toplayan, kaynak kullanımında toplumsal faydayı arttıran, mükelleflerine kaliteli hizmet sunan, şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlayışıyla paylaşımcı ve adil hizmet sunan bir Defterdarlık olmak.