01-1-ÖDEME EMRİ BELGESİNE İSTİNADEN YAPILAN ÖDEME SÜRECİ.

01-2-a-ÖN ÖDEME ŞEKİNDE YAPILAN ÖDEME SÜRECİ

01-2-b-ÖN ÖDEME ŞEKİNDE YAPILAN ÖDEMENİN MAHSUBU SÜRECİ 0

2-1-BÜTÇE EMANETİNDEN YAPILAN ÖDEME SÜRECİ

02-3-a-İHALE TEMİNATININ NAKİT TAHSİL EDİLMESİ SÜRECİ

02-3-b- NAKİT TAHSİL EDİLEN İHALE TEMİNATININ İADE EDİLMESİ SÜRECİ

02-4-a-İCRA KESİNTİLERİNİN İLGİLİ İCRA MÜDÜRLÜKLERİNE ÖDENMESİ SÜRECİ

02-4-b-İCRA BORCU DOSYA KAYDININ YAPILMASI SÜRECİ

02-5-a-SENDİKA KESİNTİSİNİN İLGİLİ SENDİKAYA ÖDENMESİ SÜRECİ

02-5-b-OYAK AİDAT KESİNTİSİNİN OYAK’A ÖDENMESİ SÜRECİ

02-6-SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA PRİM VE KESENEK ÖDEMELERİ SÜRECİ

02-7-KEFALET KESİNTİLERİNİN KEFALET SANDIĞINA ÖDENMESİ SÜRECİ

02-8-a-YAPI DENETİM HİZMET BEDELİNİN TAHSİL EDİLMESİ SÜRECİ

02-8-b-YAPI DENETİM HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ SÜRECİ

02-8-c-YAPI DENETİM HİZMET BEDELİ İLGİLİ İDARE VE BAKANLIK PAYI ÖDEME SÜRECİ

03-1-GELEN EVRAK İŞLEM SÜRECİ

03-2-GİDEN EVRAK İŞLEM SÜRECİ

04-1-PERSONEL YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREVLENDİRME SÜRECİ

04-2-İZİN İŞLEMLERİ SÜRECİ

04-3-BİRİM PERSONELİNE YAPILAN ÖDEME SÜRECİ

05-1-KBS YETKİLENDİRME SÜRECİ

05-2-ÇAĞRI İŞLEMLERİ SÜRECİ

06-1-DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL VE MALZEME ALIMI SÜRECİ

07-1-NAKDEN İDARİ PARA CEZASI TAHSİLATI SÜRECİ

07-2-NAKDEN ADLİ PARA CEZASI TAHSİLATI SÜRECİ

07-3-ECRİMİSİL GELİRİ TAHSİLAT SÜRECİ

07-4-DİĞER TAŞINMAZ SATIŞI TAHSİLAT SÜRECİ

07-5-2B TAŞINMAZ SATIŞI TAHSİLAT İŞLEMLERİ SÜRECİ

08-1-BÜTÇE GELİRİNDEN RED VE İADE SÜRECİ

09-1-KİŞİ BORCU İŞLEMLERİ SÜRECİ

09-2-ÖN ÖDEMENİN KİŞİ BORCUNA ALINMASI SÜRECİ

10-1-VERGİ BORCU MAHSUBUNUN İLGİLİ BİRİME GÖNDERİLMESİ

11-1-ÖDEME EMRİ BELGESİ HARİCİ TAŞINIR KAYITLARININ YAPILMASI SÜRECİ

12-1-MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMEDİ TAHSİLATININ VEZNEYE YATIRILMASI SÜRECİ

13-1-BANKA NAKİT TALEBİ VE ÖDEME SÜRECİ

14-1-YEVMİYE İŞLEMLERİ SÜRECİ

15-1-VEZNE NAKİT TAHSİLAT SÜRECİ

15-2-KASA FAZLASININ BANKAYA TESLİM SÜRECİ

15-3-DEĞERLİ KAĞIT İŞLEMLERİ SÜRECİ

15-4-a-TEMİNAT MEKTUBUNUN HESAPLARA ALINMASI SÜRECİ

15-4-b-TEMİNAT MEKTUBUNUN İADE EDİLMESİ SÜRECİ